Login

Van Enckevort Voedingsadviezen

Bel 0411 642179

Intakegesprek  

Ieder mens is anders en ieder advies is maatwerk. Daarom krijg je tijdens het eerste gesprek veel vragen over verwachtingen, gezondheid, medische voorgeschiedenis,  leefsituatie, eetgewoonten en beweegpatroon. Zo kan ik een behandelplan maken afgestemd op de eigen situatie en een persoonlijk dieet- of voedingsadvies.

De intake duurt een uur.

Vervolgconsulten 

In de vervolgconsulten komen onderwerpen aan bod die het veranderen van de eetgewoonte ondersteunen zoals:

  • stimuleren van motivatie, bespreken van valkuilen
  • informatie over de etiketten en de verkrijgbaarheid van producten
  • het bijstellen van bestaande recepten afgestemd op de klachten 
  • tips voor speciale gelegenheden, zoals eten buiten de deur, feestjes, vakantie

De vervolggesprekken duren meestal 15-30 minuten.

Rapportage aan verwijzer 

Wanneer je bent doorverwezen informeer ik aan het begin en na het afsluiten van de behandeling de arts.

Het consult bestaat uit

  • De directe tijd: de tijd waarbij je als cliënt in gesprek bent met de diëtist.
  • De indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan het registreren van gegevens, het uitwerken van het dieetadvies en het rapporteren naar de arts.

Kosten

Sinds 1 januari 2013 zit voeding-en dieetadvisering in de basisverzekering;
geen eigen kosten, wel eigen bijdrage voor volwassenen (verplicht eigen risico)

Naast de basisverzekering waarin 3 uur dieetadvisering zit, kan een aanvullend pakket extra uren dieetadvisering leveren, dit is per verzekeraar verschillend. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico, de eerste 385 euro aan ziektekosten uit het basispakket zijn voor eigen rekening 

Indien je de behandeling zelf wilt betalen of wanneer de behandeltijd op is geldt het uurtarief van € 65                                          De behandeltijd kan afwijken van onderstaand globaal overzicht

Eerste consult met individueel advies
(60 minuten gesprek, 30 minuten uitwerktijd)
€97,50
Vervolgconsult
(25 minuten gesprek, 5 minuten uitwerktijd)
€32,50
Kort vervolgconsult
(10-15 minuten gesprek, geen uitwerktijd)
€16,25
Telefonisch consult €16,25
Toeslag voor huisbezoek €26,50